Vårt spesialiserte software support-team står klare for å hjelpe deg.
Ved behov for IM-support ber vi deg bruke kanalene under. Dette vil gi raskere service.

Du kan få support via følgende kanaler:

Software-support@canon.no

Klikk på link for å sende mail

+47 22 62 96 00

Åpent mandag til fredag. 09.00-16.00

Self service portal

Ved bestilling av support – husk å ha følgende informasjon tilgjengelig:

• Kundenavn
• Produkt
• Lisensnummer
• Feilbeskrivelse
• Kontaktperson

Sentrabord:
Tlf: 22 62 92 00

Support:
Tlf: 22 62 94 00
servicebestilling@canon.no

For generelle henvendelser, send e-post på im@canon.no