Canon leverer løsninger som gjør det mulig å digitalisere og automatisere informasjonsflyten mellom systemer og fjerne manuelle prosesser. Repetitive prosesser der ordregrunnlag, fakturaer, bilag eller skjemainformasjon håndteres er typiske prosesser Canon bistår kunder med å digitalisere og automatisere.

Canons løsninger for prosessautomatisering vil optimalisere kvaliteten og ressursbruken i viktige forretningsprosesser og bidrar til å økt produktivitet, bedre lønnsomhet og redusere kostnader.

 

Prosessautomatisering

Canon leverer en rekke løsninger og tjenester for å støtte din virksomhet med digitalisering og automatisering.

Vi skanner, bruker optisk tegngjenkjenning, splitter, sorterer, klassifiserer og fanger all data du behøver for å jobbe smartere og mer effektivt. Strukturering og datafangst er et viktig første steg for mange innenfor digitalisering. Når denne jobben er gjort vil automatiseringsgraden i prosesser øke som et resultat. Det være seg prosesser innenfor fakturabehandling, bestillinger, HR, post, mail korrespondanse, skjemaer, kontrakter, eller annet.

Med ledende og intelligent programvare sørger løsninger inne prosessautomatisering at manuelle oppgaver blir redusert, og det blir mer rom for verdiskapning i selskapet.		

Konsepter innen prosessautomatisering		

Digital medarbeider

Digital Medarbeider (RPA)

Intelligent automasjonsteknologi fra Digital Workforce, sammen med ledende teknologi innenfor datafangts og strukturering av informasjon muliggjør automatisering av repetitive oppgaver. For at en digital medarbeider skal kunne fungere optimalt, må informasjonen den jobber med både være digital og strukturert. Kun da vil automatiseringsgraden komme opp på et effektivt nivå, og den digitale medarbeideren vil kunne utføre tidligere manuelle prosesser, slik at tid blir frigjort så medarbeidere kan fokusere på verdiskapning og mer givende arbeidsoppgaver.

Datafangst, strukturering av data, og intelligent automasjonsteknologi i form av RPA (Ropotic process automation) muliggjør konkrete resultater fra intelligent prosessautomatisering.

Digital skjema- og dataprosessering

Mange jobber i dag i en sone mellom digitale systemer og manuelle prosesser der man bruker mye tid på punching av data fra dokumentasjon til forretningssystemer. Rask og sikker håndtering av ekstern forretningsinformasjon er kritisk for å strømlinjeforme informasjonsflyten tilknyttet kjerneoperasjoner som ordrebehandling, leverandøroppfølging, leveranseavstemming og kundeservice.

Digital Skjema og Dataprosessering handler om å fange, trekke ut og behandle informasjon fra skjemaer, pakksedler, ordredokumentasjon etc. digitalt slik at man oppnår optimal effektivitet, sporbarhet og compliance. Canon kan tilby helautomatiserte løsninger for å håndtere og lagre informasjonen digitalt gjennom hele prosessen slik at ressursene kan brukes på kjernekompetansen.

Skjemabehandling

Digitalt postrom

Digitalt Postrom

En stor del av innkommende informasjon til organisasjonen trigger en rekke forretningskritiske prosesser. Plattformene vi jobber på og antall informasjonskilder øker stadig. Jo raskere informasjonen når riktig mottager, jo raskere kan organisasjonen respondere. Digital Mailroom er selve kjernen i digitalisering og effektiv informasjonsflyt. Digitalt Postrom er en løsning for automatisert datafangst, klassifisering, validering og elektronisk routing av innkommende post. Via sikker lagring og digital arkivering vil man øke effektivitet, samarbeid og tilgjengelighet.

Intelligent datafangst effektiviserer håndtering av innkommende post, fysisk som digitalt, slik at alt går inn i en digital informasjonsflyt.

Aktuelle blogginnlegg

ferie med god samvittighet

Ta sommerferie med god samvittighet med disse fire grepene

Juli 2, 2019

Juli er her, og for mange betyr det sommerferie og et lengre opphold med fri fra jobben.

Vi er alle tjent med å koble av i ferien. All forskning tyder på at man yter bedre på jobb etter at man har hatt en avslappende ferie, og man kommer tilbake med ny giv. Men, ifølge et forskningsprosjekt utført ved Radboud Universiteit i Nederland, begynner de positive effektene av ferien å forsvinne allerede etter første uken.

Les mer... Ta sommerferie med god samvittighet med disse fire grepene
RPA Logistikk

3 utfordringer i logistikkbransjen som kan løses gjennom RPA

April 4, 2019

Automatisering av prosesser gjennom RPA har lenge manglet smidigheten til å kunne håndtere komplekse transaksjoner som man ofte finner i et logistikknettverk. Dette er ikke lengre tilfellet. Etter hvert som teknologien innenfor automatisering har utviklet seg, ser vi nå et stort potensial for automatisering av prosesser innenfor logistikkbransjen, som tidligere har vært tynget av omfattende manuelle prosesser.

Les mer... 3 utfordringer i logistikkbransjen som kan løses gjennom RPA
RPA

Er RPA alltid løsningen?

April 1, 2019

Antall bedrifter som nå begynner å se verdien av å automatisere prosesser er økende. Men hva innebærer det egentlig, og når bør du automatisere? Eller enda viktigere, når bør du la være å automatisere? Å ta i bruk RPA er lukrativt, men pass på at du har gjort en god jobb i forkant av implementeringen av din digitale medarbeider.

Les mer... Er RPA alltid løsningen?
digital medarbeider

Hvordan sikre at din digitale medarbeider ikke går arbeidsledig?

Mars 13, 2019

Robotisering er et relativt nytt begrep for mange i Norge. Likevel ser vi at flere norske bedrifter allerede har investert i en digital medarbeider. Har du vurdert å ta i bruk Robotic Process Automation (RPA) i din bedrift, eller har du kanskje allerede gjort det?

Les mer... Hvordan sikre at din digitale medarbeider ikke går arbeidsledig?

Sentrabord:
Tlf: 22 62 92 00

Support:
Tlf: 22 62 94 00
servicebestilling@canon.no

For generelle henvendelser, send e-post på im@canon.no