Canon leverer løsninger som gjør det mulig å digitalisere og automatisere informasjonsflyten mellom systemer og fjerne manuelle prosesser. Repetitive prosesser der ordregrunnlag, fakturaer, bilag eller skjemainformasjon håndteres er typiske prosesser Canon bistår kunder med å digitalisere og automatisere.

Canons løsninger for prosessautomatisering vil optimalisere kvaliteten og ressursbruken i viktige forretningsprosesser og bidrar til å økt produktivitet, bedre lønnsomhet og redusere kostnader.

 

Prosessautomatisering

Canon leverer en rekke løsninger og tjenester for å støtte din virksomhet med digitalisering og automatisering.

Vi skanner, bruker optisk tegngjenkjenning, splitter, sorterer, klassifiserer og fanger all data du behøver for å jobbe smartere og mer effektivt. Strukturering og datafangst er et viktig første steg for mange innenfor digitalisering. Når denne jobben er gjort vil automatiseringsgraden i prosesser øke som et resultat. Det være seg prosesser innenfor fakturabehandling, bestillinger, HR, post, mail korrespondanse, skjemaer, kontrakter, eller annet.

Med ledende og intelligent programvare sørger løsninger inne prosessautomatisering at manuelle oppgaver blir redusert, og det blir mer rom for verdiskapning i selskapet.		

Konsepter innen prosessautomatisering		

Digital medarbeider

Digital Medarbeider (RPA)

Intelligent automasjonsteknologi fra Digital Workforce, sammen med ledende teknologi innenfor datafangts og strukturering av informasjon muliggjør automatisering av repetitive oppgaver. For at en digital medarbeider skal kunne fungere optimalt, må informasjonen den jobber med både være digital og strukturert. Kun da vil automatiseringsgraden komme opp på et effektivt nivå, og den digitale medarbeideren vil kunne utføre tidligere manuelle prosesser, slik at tid blir frigjort så medarbeidere kan fokusere på verdiskapning og mer givende arbeidsoppgaver.

Datafangst, strukturering av data, og intelligent automasjonsteknologi i form av RPA (Ropotic process automation) muliggjør konkrete resultater fra intelligent prosessautomatisering.

Digital skjema- og dataprosessering

Mange jobber i dag i en sone mellom digitale systemer og manuelle prosesser der man bruker mye tid på punching av data fra dokumentasjon til forretningssystemer. Rask og sikker håndtering av ekstern forretningsinformasjon er kritisk for å strømlinjeforme informasjonsflyten tilknyttet kjerneoperasjoner som ordrebehandling, leverandøroppfølging, leveranseavstemming og kundeservice.

Digital Skjema og Dataprosessering handler om å fange, trekke ut og behandle informasjon fra skjemaer, pakksedler, ordredokumentasjon etc. digitalt slik at man oppnår optimal effektivitet, sporbarhet og compliance. Canon kan tilby helautomatiserte løsninger for å håndtere og lagre informasjonen digitalt gjennom hele prosessen slik at ressursene kan brukes på kjernekompetansen.

Skjemabehandling

Digitalt postrom

Digitalt Postrom

En stor del av innkommende informasjon til organisasjonen trigger en rekke forretningskritiske prosesser. Plattformene vi jobber på og antall informasjonskilder øker stadig. Jo raskere informasjonen når riktig mottager, jo raskere kan organisasjonen respondere. Digital Mailroom er selve kjernen i digitalisering og effektiv informasjonsflyt. Digitalt Postrom er en løsning for automatisert datafangst, klassifisering, validering og elektronisk routing av innkommende post. Via sikker lagring og digital arkivering vil man øke effektivitet, samarbeid og tilgjengelighet.

Intelligent datafangst effektiviserer håndtering av innkommende post, fysisk som digitalt, slik at alt går inn i en digital informasjonsflyt.

Aktuelle blogginnlegg

Endringsledelse Canon Information Management

Webinar – Effektiv dokumenthåndtering for skoler og barnehager

Mars 12, 2021

Mange skoler og barnehager har utfordringer med sikkerhet og rutiner i forbindelse med innhenting og oppbevaring av sensitive opplysninger om barn og ansatte.

Les mer... Webinar – Effektiv dokumenthåndtering for skoler og barnehager

Webinar – Automatiser behandling av tolldokumenter

Mars 12, 2021

Å forenkle og digitalisere virksomhetskritiske prosesser og oppgaver blir stadig mer relevant.

Les mer... Webinar – Automatiser behandling av tolldokumenter

Webinar – Gjør 2021 til en digital suksesshistorie!

Februar 17, 2021

Det er en kjensgjerning at mange aktører innen bil, last og maskin ligger litt bak på digitalisering og automatisering, men det koster heldigvis ikke skjorta å komme et godt stykke på vei.

Les mer... Webinar – Gjør 2021 til en digital suksesshistorie!

Webinar – Bli KYC-compliant!

Desember 11, 2020

KYC-rapportering trenger ikke være en tidstyv eller en kilde til dårlig samvittighet!

Les mer... Webinar – Bli KYC-compliant!

Sentrabord:
Tlf: 22 62 92 00

Support:
Tlf: 22 62 94 00
servicebestilling@canon.no

For generelle henvendelser, send e-post på im@canon.no