Opphavsrett 2016

Opphavsrett © Canon Norge AS 2016.
Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale eller enhver programvare som finnes på Canons Nettsted eller i tilhørende kundestøtte uten skriftlig forhåndssamtykke fra Canon.