Derfor er endringsledelse nødvendig også i små IT-prosjekter

Om en ny IT-løsning fører til endring av prosesser, roller eller arbeidsmetodikk må man ha endringsledelse også for de små og enkle prosjektene. Det man for ofte feiler på er interne utfordringer knyttet til forståelse og adopsjon av nye måter å jobbe på. Dersom en prosess eller en rolle blir noe endret må man ha respekt for at det tar tid og krever innsats før alle er klar til å jobbe på en litt annen måte.

Les mer...