Derfor blir det viktigere for kommuner å ha et system for intelligent virksomhetssøk

Når vi møter norske kommuner er behovene deres stort sett lik behovene til andre virksomheter når det kommer til dokumenthåndtering og virksomhetssøk. Likevel er det enkelte behov som er spesielt synlige i kommunal sektor.

Les mer...