WEBINAR 24. OKTOBER: Prosessautomatisering og dokumenthåndtering for HR

Lær om hvordan HR-avdelingen og ledere kan jobbe smartere og få mer tid til å fokusere på videreutvikling av organisasjonen og kulturen, fremfor de administrative oppgavene som gjerne opptar mye av tiden.

I dette webinaret ser vi på en mer digital HR rolle gjennom å transformere papir og administrative oppgaver innen innfasing, liv i bedriften og utfasing. Fra en nyansatt har signert en arbeidsavtale til personen tilslutt avslutter sitt arbeidsforhold i bedriften, finnes det utallige arbeidsflyter og dokumentprosesser knyttet til den ansatte. God prosesstøtte knyttet til dette  vil effektivisere manuelle prosesser og skape en mer fremtidsrettet arbeidsplass.

Tid: 24. Oktober kl. 13:00 – 13:30
Sted: Online

Alt du trenger for å delta er en mobil, pc eller tablet.
Webinaret er kostnadsfritt.

LØPENDE WEBINAR: Kontraktshåndtering i praksis

Kontraktene i et selskap holder informasjon om kunder, leverandører, kreditorer, ansatte, utleiere etc. Å kjenne til disse avtalene er å kjenne til bedriftens kjernevirksomhet. Innholdet og betydningen av disse avtalene må ivaretas. Men på hvilken måte?

Hva gjør du med avtalene dine etter at de er ferdig signerte? Blir de liggende i e-arkivet i din løsning for e-signering? Lagres de på en intern filserver? Eller har dere kanskje et dokumenthåndteringssystem som lagrer dette videre for dere? Og hvis du ikke har en ordentlig løsning på dette, bør du investere i det?

Tid: Alltid tilgjengelig
Sted: Online

Alt du trenger for å delta er en mobil, pc eller tablet.
Webinaret er kostnadsfritt.

LØPENDE WEBINAR: Effektiv arbeidsflyt med e-signering

En sikker og brukervennlig signeringsløsning vil både forenkle og forbedre måten man håndterer avtaler på, og man effektiviserer og forenkler signeringsprosessen for alle involverte parter, både bedriften selv, kunder av bedriften og andre typiske signerende parter.

Tid: Alltid tilgjengelig
Sted: Online

Alt du trenger for å delta er en mobil, pc eller tablet.
Webinaret er kostnadsfritt.