AVLYST!

Fra retail apokalypse til retail føniks – Halvdagsseminar

Nordmenns kraftig økende handel i utlandet og på nett fører til dramatiske endringer for norsk handel. I en verden der ”Retail apokalypse” har blitt et begrep, hvordan forbli konkurransedyktig?

Retail apokalypsen bringer med seg drastiske endringer i form av både utfordringer og muligheter. Canon inviterer til seminar der vi ser på mulighetene bransjen har, og hvordan man kan sikre en økt effektivisering og styrket konkurranseevne i dagens marked.

Dagen er kostnadsfri og blir avsluttet med lunsj.
Mer fullstendig agenda kommer.

Tid: 18. Mars kl. 09:00 – 13:00
Sted: DNB Bjørvika, Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo

Webinar: Kontraktshåndtering i praksis

Kontraktene i et selskap holder informasjon om kunder, leverandører, kreditorer, ansatte, utleiere etc. Å kjenne til disse avtalene er å kjenne til bedriftens kjernevirksomhet. Innholdet og betydningen av disse avtalene må ivaretas. Men på hvilken måte?

Hva gjør du med avtalene dine etter at de er ferdig signerte? Blir de liggende i e-arkivet i din løsning for e-signering? Lagres de på en intern filserver? Eller har dere kanskje et dokumenthåndteringssystem som lagrer dette videre for dere? Og hvis du ikke har en ordentlig løsning på dette, bør du investere i det?

Tid: Alltid tilgjengelig
Sted: Online

Alt du trenger for å delta er en mobil, pc eller tablet.
Webinaret er kostnadsfritt.

Webinar: Effektiv arbeidsflyt med e-signering

En sikker og brukervennlig signeringsløsning vil både forenkle og forbedre måten man håndterer avtaler på, og man effektiviserer og forenkler signeringsprosessen for alle involverte parter, både bedriften selv, kunder av bedriften og andre typiske signerende parter.

Tid: Alltid tilgjengelig
Sted: Online

Alt du trenger for å delta er en mobil, pc eller tablet.
Webinaret er kostnadsfritt.