18. Mars 2020: Fra retail apokalypse til retail føniks

Nordmenns kraftig økende handel i utlandet og på nett fører til dramatiske endringer for norsk handel. I en verden der ”Retail apokalypse” har blitt et begrep, hvordan forbli konkurransedyktig?

Retail apokalypsen bringer med seg drastiske endringer i form av både utfordringer og muligheter. Canon inviterer til seminar der vi ser på mulighetene bransjen har, og hvordan man kan sikre en økt effektivisering og styrket konkurranseevne i dagens marked.

Keynotes:

Kjersti Hobøl, CEO i Nille
”Jeg hadde aldri kjøpt KID for nær én milliard kroner om det ikke hadde vært for Kjersti Hobøl” sier Bjørn Rune Gjelsten. Tidligere har Kjersti reddet både Princess og Kid fra konkurs. Nå er hun CEO i Nille, og har som mål å snu selskapet. Kjersti deler sine tanker om fremtidens retail, utfordringene man står overfor som bransje, og hva som skal til for å lykkes i 2020 og fremover.

 


Kim Fagerli, Leder Anskaffelser i Rema 1000

Kim er en erfaren CFO med en solid erfaring innen retail. Rema 1000 og Kim har lenge jobbet med å få en forutsigbar kontroll på sine kostnader på print og markedsmateriell hos kjøpmennene, og har valgt å effektivisere sin print- og dokumentflyt gjennom et samarbeid med Canon Norge. Kim deler sine erfaringer etter investeringen, og snakker om hvordan samarbeidet med Canon har bidratt til økt effektivitet og lønnsomhet for kjeden.

Frode Næss Larsen, CIO i Power International AS
Frode har lang erfaring innen retail, og har i mange år fokusert på hvordan sy sammen en god kjøpsopplevelse i en verden der forbrukeradferden har endret seg drastisk de siste 10 årene. Dette setter store krav til en høy utviklingstakt, kombinert med stabil og effektiv drift. Power har hatt et sterkt kostnadsfokus, og vært nøye med å gjøre investeringer som støtter dette, og sett etter løsninger som gjør hver enkelt medarbeider mer effektiv i hverdagen.

Canon Business & Information Services leverer løsninger og tjenester for å håndtere og forvalte informasjon på en sikker og effektiv måte. Gjennom digitalisering, automatisering og sikker dokumenthåndtering effektiviserer vi kjerneprosesser i bedriften. På denne måten bidrar vi til en bedre ressursutnyttelse som er med på å redusere kostnadene og skape vekst og konkurransefortrinn.

 

 

Dokumenthåndtering

Vi sørger for at dokumentet er ivaretatt gjennom hele livssyklusen, fra opprettelse til distribuering, redigering og arkivering. Automatisk arbeidsflyt sikrer en effektiv dokumenthåndtering i alle arbeidsprosesser, og tilgangsstyring sørger for at kun de riktige personene har tilgang til sensitiv informasjon.

Prosessautomatisering

Vi skanner, bruker optisk tegngjenkjenning, splitter, sorterer, klassifiserer og fanger all data du behøver for å jobbe smartere og mer effektivt. Strukturering og datafangst er et viktig første steg for mange innenfor digitalisering. Når denne jobben er gjort vil automatiseringsgraden i prosesser øke som et resultat. Videre hjelper vi deg med å optimalisere prosessene og automasjonsgraden ytterligere ved hjelp av digitale medarbeidere.

Med ledende og intelligent programvare sørger løsninger inne prosessautomatisering at manuelle oppgaver blir redusert, og det blir mer rom for verdiskapning i selskapet.

Forretningstjenester

Dokumentoutsourcingtjenester hjelper til med å optimalisere, effektivisere og til slutt forvandle kritiske forretningsprosesser ved å automatisere arbeidsflyten og digitalisere data. Fra tradisjonelle dokumenttjenester, for eksempel sentralisert utskrifts- og postrom, til helautomatisert datafangst, bearbeiding og utskriftsstyring er dette en fleksibel tjeneste som er utviklet for å bedre prosesseffektiviteten

Nyheter

Kontraktsarkiv

Trenger jeg egentlig et kontraktsarkiv?

August 29, 2019

Informasjonen en virksomhet besitter – hjernen i selskapet – styrer hvor effektivt og lønnsomt selskapet vil være på sikt. Kontrakter er en betydelig del av denne informasjonen, og er på mange måter limet som holder det sammen. Kontraktene holder informasjon om kunder, leverandører, kreditorer, ansatte, utleiere etc. Å kjenne til disse avtalene er å kjenne til bedriftens kjernevirksomhet. Innholdet og betydningen av disse avtalene må ivaretas. Men på hvilken måte?

Les mer... Trenger jeg egentlig et kontraktsarkiv?
ferie med god samvittighet

Ta sommerferie med god samvittighet med disse fire grepene

Juli 2, 2019

Juli er her, og for mange betyr det sommerferie og et lengre opphold med fri fra jobben.

Vi er alle tjent med å koble av i ferien. All forskning tyder på at man yter bedre på jobb etter at man har hatt en avslappende ferie, og man kommer tilbake med ny giv. Men, ifølge et forskningsprosjekt utført ved Radboud Universiteit i Nederland, begynner de positive effektene av ferien å forsvinne allerede etter første uken.

Les mer... Ta sommerferie med god samvittighet med disse fire grepene
Effektivitet

4 steg som bør tas på veien mot økt effektivitet

Mai 14, 2019

Hva påvirker effektiviteten til en ansatt? Forskning belyser mange ulike faktorer som vil være med på å påvirke vår produktivitet i løpet av en arbeidsdag. Det fysiske arbeidsmiljøet og kontorlandskap, personlighetene som er lokalisert rundt oss, forventningspress, listen er lang.

Les mer... 4 steg som bør tas på veien mot økt effektivitet
RPA Logistikk

3 utfordringer i logistikkbransjen som kan løses gjennom RPA

April 4, 2019

Automatisering av prosesser gjennom RPA har lenge manglet smidigheten til å kunne håndtere komplekse transaksjoner som man ofte finner i et logistikknettverk. Dette er ikke lengre tilfellet. Etter hvert som teknologien innenfor automatisering har utviklet seg, ser vi nå et stort potensial for automatisering av prosesser innenfor logistikkbransjen, som tidligere har vært tynget av omfattende manuelle prosesser.

Les mer... 3 utfordringer i logistikkbransjen som kan løses gjennom RPA

Sentrabord:
Tlf: 22 62 92 00

Support:
Tlf: 22 62 94 00
servicebestilling@canon.no

For generelle henvendelser, send e-post på im@canon.no