Canon Purchase-to-Pay automatiserer hele prosessen fra innkjøpsbehov oppstår til varen er mottatt og betalt. Løsningen gir enhetlig og mer strømlinjeformet styring på tvers av innkjøps- og økonomiavdelingen.

Canon Purchase-to-Pay er en modulbasert programvareløsning som binder sammen kjerneprosesser innen innkjøp og økonomi. Løsningen kan integreres med ERP og ECM systemer og håndterer elektroniske fakturaer, ordre og EHF format.

Kjernefunksjoner

 • Kontrakt
 • Innkjøp
 • Faktura
 • Dashboard
 • Leverandørportal
 • Utleggshåndtering

Kontrakt

Kontrakt

Hold kontroll på leverandørkontakter og bli påminnet når de trenger tilsyn med Kontraktsmodulen. Digital kontrakthåndtering med mulighet til å linke avtalene mot innkommende fakturaer for å automatisere prosesseringen, avansert indeksering, automatiske påminnelser og self-billing.

 • Enkel funksjon for leverandøretablering
 • Auto-reminder for kontraktutgåelse
 • Self-billing funksjon for automatisk betaling av periodiske faktura
 • Automatisk matching av faktura mot kontraktbetingelser for automatisert fakturahåndtering

Innkjøp

Innkjøp

Full styring av innkjøp med beslutningsdata for å oppnå kostnadskontroll med Innkjøpsmodulen. Digitale innkjøpsrekvisisjoner og håndtering av innkjøpsordre med mulighet for å skreddersy tilgangskontroll, arbeidsflyt for attestering, rapportering og automatisk matching av ordre mot faktura.

 • Elektronisk innkjøp med link mot automatisert fakturahåndtering
 • Real-time kataloger med punch-out funksjonalitet
 • Digital rekvisisjon og godkjenningsprosess
 • Mottak av levert vare/tjeneste innen systemet

Faktura

Faktura

Automatiser fakturahåndtering med Fakturamodulen, og bruk kun tid på avvikshåndtering. Fakturaimport fra flere kilder og automatisering av datafangst og validering for videre eksport til ERP systemet. Automatisk matching av faktura mot produktordre samt lagring digitalt.

 • Håndterer alle formater inkludert papirfaktura, e-faktura og EHF format med flere språkalternativ
 • Unik teknologi for løpende matching og ruting av faktura
 • Automatisk håndtering av gjentagende, periodiske faktura
 • Integrerbart med 50+ ERP systemer

Dashboard

Dashboard

Overvåk hele Purchase-to-Pay prosessen live med skreddersydde rapporter og analyser med Dashboardmodulen. Ferdige standardrapporter for innkjøp og kundefordringer gir mulighet til å følge alle steg i prosessen i et enkelt og intuitivt brukergrensesnitt.

 • Ende-til-ende prosessanalyse og –innsikt
 • Web-basert kontrollpanel
 • Tilpasningsbar rapportering i real-time med betalingsprognoser, matching statistikk, kreditt- og betalingsperioder samt forbruk hos største leverandører.
 • Tilgangskontroll

Leverandørportal

Leverandørportal

Kommuniser med leverandørene i portalen, eller godkjenn faktura til betaling. La leverandørene raskt finne svar på vanlige spørsmål i leverandørportalen. Med Connectivity Services kan man i tillegg sende og motta elektroniske forretningsdokumenter som e-faktura og elektronisk ordre.

 • Web-basert self-service portal
 • Live oversikt over betalingsstatus pr faktura for leverandører
 • Funksjonalitet for online innkjøpsforespørsler
 • E-faktura og e-kredittnota innleveringsverktøy for leverandører

Utleggshåndtering

Utleggshåndtering

Lever og avstem utleggene digitalt – on the go med modul for utleggshåndtering. Du vil få automatisert og digitalisert håndtering av utlegg fra ende-til-ende, fra opprettelse til autorisering og utbetaling.

 • Mobil datafangst via online enhet
 • Automatisk matching av medarbeideres utlegg opp mot policy
 • Rask og nøyaktig utleggsrapportering – automatisk
 • Effektiv, digital avstemning og ruting til ERP systemet i en og samme plattform

 • Merete Buerstad

  Digitalisering og automatisering av prosesser er strategisk viktig for å være kostnadsleder og skape lønnsom vekst. Til de som vurderer Purchase-to-Pay for å optimalisere prosessen fra innkjøp til betaling; det er ingen tvil! Hverdagen vil bli mye enklere.

  Merete Buerstad, Senior Økonomimedarbeider i Protector Forsikring ASA
 • Eivind Norebø

  Digital Mailroom-løsningen gir det oss en effektivisering på 8-12% og var bakgrunnen for valg av leverandør. Den er veldig lett å integrere med andre løsninger, og vil gi oss fremtidige bonuseffekter. Samtidig er vi veldig fornøyde med samarbeidet med prosjektteamet med deres kompetanse og oppfølging.

  Eivind Norebø, Administrerende Direktør i Bookkeeper AS
 • Arne Kristian Alm

  Løsningen sørger for at vi har full kontroll på, og tilgang til prosjektdokumentene til enhver tid og vi kan vi bruke tiden på vår kjernekompetanse og leveranse i prosjektene. Prosjektlederne kan nå aksessere den informasjonen de til enhver tid har behov for, raskt og enkelt via PC eller nettbrett.

  Arne Kristian Alm, Daglig Leder i Euro Blikk og Tak AS

Videoer

Sentrabord:
Tlf: 22 62 92 00

Support:
Tlf: 22 62 94 00
servicebestilling@canon.no

For generelle henvendelser, send e-post på im@canon.no