Canon leverer løsninger med integrasjonslag som gjør det mulig å digitalisere informasjonsflyten mellom systemer og fjerne manuelle prosesser for sammenstilling av informasjon. Prosesser der ordregrunnlag, fakturaer, bilag eller skjemainformasjon håndteres er typiske prosesser Canon bistår kundene med å digitalisere og automatisere.

Vi tar sikte på størst grad av automatisering fordi vi vet at jo raskere informasjonen kommer fram, jo raskere respons og bedre kontantstrøm kan organisasjonen oppnå. Canons løsninger for prosessautomatisering vil optimalisere kvaliteten og ressursbruken i viktige forretningsprosesser og bidrar til å økt produktivitet, bedre lønnsomhet og redusere kostnader.

Kjernefunksjoner

  • Digital Mailroom
  • Order-to-Cash
  • Digital Skjema og Dataprosessering

Digital Mailroom

Digital Mailroom

En stor del av innkommende informasjon til organisasjonen trigger en rekke forretningskritiske prosesser. Det være seg ordre, fakturaer, tilbud eller kundeklager. Plattformene vi jobber på og antall informasjonskilder øker stadig. Jo raskere informasjonen når riktig mottager, jo raskere kan organisasjonen respondere.

Digital Mailroom er selve kjernen i digitalisering og effektiv informasjonsflyt. Digital Mailroom er en løsning for automatisert datafangst, klassifisering, validering og elektronisk routing av innkommende post. Med mobil tilgjengelighet til informasjon, overalt, via sikker lagring og digital arkivering vil man øke effektivitet, samarbeid og tilgjengelighet. Canon bruker intelligent datafangst for å effektivisere håndtering av innkommende post, fysisk som digitalt, slik at alt går inn i en digital informasjonsflyt. I stedet for å jobbe manuelt med å punche data fra dokumenter inn i kjernesystemer, kan man heller automatisere prosessen, håndtere avvik og bruke ressursoverskuddet til å skape verdi for organisasjonen.

digital-mailroom-illu

Order-to-Cash

Order-to-Cash

Effektiv fakturering av kunder sikrer raskere innhenting av ordreinntekter og forbedret arbeidskapital. Å sammenstille fakturagrunnlag, produsere faktura, kontrollere og sende ut er ofte helt eller delvis manuell og ressurskrevende.

Order-to-Cash handler om å automatisere sammenstilling av fakturaunderlag, produksjon av faktura og bilag, distribusjon til kunde og arkivering. Med automatisk fakturaproduksjon får du raskere, helautomatisk generering og distribusjon av fakturaer med bilag tilpasset hver enkelt kundes behov og betingelser – både digitalt og på papir.

Verifisering av fakturainformasjon er enkelt og brukervennlig for å sikre kvalitet ut til kunde. Du kan raskt gjøre endringer i oppsett og format, og distribusjon gjøres enkelt med ett tastetrykk. Canon hjelper deg til aldri å miste dokumenter igjen takket være digital tilgang til alle fakturaer, og til å yte bedre kundeservice ved hjelp av statusrapportgenerering.

 

order-to-cash-illu

Digital Skjema og Dataprosessering

Digital Skjema og Dataprosessering

Rask og sikker håndtering av ekstern forretningsinformasjon er kritisk for å strømlinjeforme informasjonsflyten tilknyttet kjerneoperasjoner som ordrebehandling, leverandøroppfølging, leveranseavstemming og kundeservice. Mange jobber i dag i en sone mellom digitale systemer og manuelle prosesser der man bruker mye tid på punching av data fra dokumentasjon til forretningssystemer. Mange arkiverer fortsatt dokumentasjon tilknyttet ordre, leveranse og logistikk i fysiske permer. Å gjenfinne informasjonen på forespørsel fra leverandør og kunde krever mye tid.

Digital Skjema og Dataprosessering handler om å fange, trekke ut og behandle informasjon fra skjemaer, pakksedler, ordredokumentasjon etc. digitalt slik at man oppnår optimal effektivitet, sporbarhet og compliance. Canon kan tilby helautomatiserte løsninger for å håndtere og lagre informasjonen digitalt gjennom hele prosessen slik at ressursene kan brukes på kjernekompetansen. Ved å utnytte teknologi til å trekke ut data og populere dette rett inn i forretningssystemene kan organisasjonen raskere besvare kunder og leverandører, minimere ressurser brukt på å finne og kvalitetssikre data og raskere gjennomføre kjerneprosessene som påvirker organisasjonens lønnsomhet.

 

skjema-prosess-illu

Videoer

Sentrabord:
Tlf: 22 62 92 00

Support:
Tlf: 22 62 94 00
servicebestilling@canon.no

For generelle henvendelser, send e-post på im@canon.no