Dato kommer – Utnytt potensialet i leverandøravtalene

Å utarbeide forespørsler og forhandle frem gode innkjøpsavtaler med leverandører er tid- og kostnadskrevende. Derfor er det svært viktig å sørge for at organisasjonen kjøper inn på, og får best mulig utnyttelse av leverandøravtalene.

Canon inviterer til kort webinar om hvordan du kan sørge for at fakturaer kontrolleres mot avtalebetingelser, at avtalene i arkivet følges opp og at organisasjonen er lojale til innkjøperens arbeide med leverandører.

webinar-event

Du får tilsendt innloggingsdetaljer fra Canon

Tid: kl. 08:30 – 09:00
Sted: Nettbasert

bis@canon.no

Dato kommer – Effektivisering av innkjøpene

I de fleste organisasjoner er det utfordrende å få organisasjonen til å følge innkjøpsrutiner og policy. Mange erfarer at ikke-strategisk innkjøp skjer på utsiden av policy og gjøres fra ikke godkjente leverandører til tross for at det finnes innkjøpsavtaler som dekker behovet. Dette fører til mange manuelle oppgaver og dårlig kostnadskontroll.

Canon inviterer til kort webinar om hvordan du kan ta tilbake kontrollen over innkjøpskostnadene ved å innføre automatisert system som forenkler søk og bestilling,  godkjenningsrutiner og leveransekontroll.

webinar-event

Du får tilsendt innloggingsdetaljer fra Canon

Tid: kl. 08:30 – 09:00
Sted: Nettbasert

bis@canon.no

Dato kommer – Optimalisering av innkjøp med analysedata

Når alle handlinger og transaksjoner håndteres i ett system legger man igjen verdifull data som man kan analysere for å optimalisere hvordan innkjøp skal gjennomføres, hvilke leverandører man foretrekker og hvilke begrensninger som bør settes.

Canon inviterer til kort webinar om hvordan du kan benytte analysedata i innkjøpssystemet til å få oversikt over atferd og trender. På den måten kan man identifisere overflødige leverandører, benytte analysedata til å forhandle frem bedre avtaler eller gi begrensinger til deler av organisasjonen som ikke er autorisert til å gjennomføre innkjøp av en viss størrelse eller karakter.

webinar-event

Du får tilsendt innloggingsdetaljer fra Canon

Tid: kl. 08:30 – 09:00
Sted: Nettbasert

bis@canon.no

Dato kommer – Automatisk ordrematch sikrer effektiv betaling

De fleste organisasjoner har i dag separate systemer for innkjøp og fakturahåndtering til tross for at prosessen i sin helhet knytter aktiviteter i begge avdelinger sammen. Det utfordrende er å oppnå god kontroll og høy effektivitet.

Canon inviterer til kort webinar om hvordan du kan sikre mest mulig effektiv betaling og avvikshåndtering ved å automatisere matching av faktura mot produkt ordre.

webinar-event

Du får tilsendt innloggingsdetaljer fra Canon

Tid: kl. 08:30 – 09:00
Sted: Nettbasert

bis@canon.no

Tirsdag 24. oktober 2017 – Tilgjengelighet over alt

Å jobbe effektivt betyr i dag at man må kunne gjøre den samme jobben på farten som på kontoret. Det betyr at du må ha full tilgjengelighet på dine forretningsdata slik at du kan ta raske beslutninger basert på live data.
Canon inviterer til kort webinar om hvordan du med Purchase-to-Pay løsninger kan jobbe effektivt og mobilt mens dine data ivaretas i sikker skytjeneste.

webinar-event

Du får tilsendt innloggingsdetaljer fra Canon

Tid: kl. 08:30 – 09:00
Sted: Nettbasert

bis@canon.no

Tirsdag 20. juni 2017 – Har du kontroll på kostnadene frem i tid?

Canon inviterer til et kort webinar om hvordan du med en Purchase-to-Pay løsning kan få innsikt i alle kostnader som forekommer i prosessen fra bestilling til betaling, og hvordan du kan gi rom for bedre ressursplanlegging.

webinar-event

Du får tilsendt innloggingsdetaljer fra Canon

Tid: kl. 08:30 – 09:00
Sted: Nettbasert

bis@canon.no

Torsdag 4. mai 2017 – Canon som partner innenfor digitalisering av dokumentprosesser

Besøk oss for å få nye idéer og perspektiver, og benytt sjansen til å delta på spennende foredrag vedr. digital endring og hvilke muligheter dette kan gi deg og din bedrift.

aapenthus CBC Oslo

Tid: kl. 08:30 – 16:00
Sted: Canon Norge, Hallagerbakken Oslo

thomas.roberts@canon.no

27.-29. mars 2017 – INFOTEAM DAGENE 2017

Canon deltar i år på INFOTEAM DAGENE 2017 med sine spesialister innen Purchase-to-Pay med tilknytning til Infor M3 ERP system.

infoteamdagene digitalisering Purchase to pay fakturahåndtering innkjøpsløsning automatisering M3 ERP

Årets tema på Infoteam dagene er Digitalisering – det neste steget. Vi løfter blikket og ser på strategi, utvikling og forvalting av framtidens digitale muligheter. Hvordan gjennomføre digitaliseringsprosesser med fokus på fleksibilitet og teknologi. Hvordan realisere gevinster ved digitalisering av tjenester. Er din organisasjon klar for å ta det neste steget?

Program

Tid: 27. mars kl. 14:00 – 29 mars 15:00
Sted: Hotel Scandic Oslo Airport, Gardermoen

im@canon.no

Onsdag 8. februar 2017 – HR Tech

Canon deltar på årets HR Tech konferanse og håper å treffe deg der! Tekonologiutviklingen driver frem endring på flere flater i HR. Digitale løsninger og automatiserte forretningsprosesser vil ikke bare forenkle hverdagen til HR. Digital transformasjon i organisasjnoene tvinger HR til å tenke organisasjonsutvikling og ressursstyring på nye måter. Canon Business & Information Services hjelper HR med å fjerne ressursbruk fra administrative oppgaver til mer verdiskapende aktivitet. Kom innom vår stand og slå av en prat.

HR Tech vil gi deg mulighet til å delta på plenumsforedrag, valgfrie delsesjoner og snakke med aktører innen HR-systemer, trender og sikkerhet.

Tid: kl. 09:00 – 16:00
Sted: Scandic Fornebu Adresse: Martin Linges vei 2, 1364, Fornebu

bis@canon.no

24. november 2016 – Import og skattemelding

Er du forberedt på nye regler for import-mva og ny skattemelding fra 2017? Canon, i samarbeid med Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co, inviterer til frokostseminar, der vi vil informere om hvilke praktiske konsekvenser dette medfører for bedrifter som importerer varer fra utlandet. Håper du setter av tid til dette, så du er forberedt på nye rutiner fra nyttår.

boat-im-web

Frist for påmelding: 23. november 2016

Tid: kl. 08:00 – 09:30
Sted: Canon Business Center, Træleborgodden 6, 3112 Tønsberg

im@canon.no

2. og 3. november – HR-Forum 2016

Canon Information Management deltar på årets HR-Forum i regi av HR Norge.
Temaet for årets HR-Forum er Digitalisering – ledelse – samhandling. Det treffer midt i kjerneområdet ECM der Canon Digital HR handler om å digitalisere og automatisere HR prosesser og skape en agil organisasjon som kan holde høy fart. Møt oss på Kompetansetorget og hør hvordan vi kan legge til rette for økt samhandling, smartness og høy fart!

HR Forum

Tid: kl. 09.00 – 16.15
Sted: Scandic Fornebu – Adresse: Martin Linges vei 2, 1364, Fornebu

Påmelding via HR Norge sine sider.

Les mer HER

im@canon.no

28. oktober 08:30 – 5 ENKLE GREP FOR Å JOBBE MER EFFEKTIVT MED DIGITAL HR

Hvordan digitalisere HR?

Canon Information Management inviterer til frokostseminar om digitalisering innen HR. Seminaret retter seg mot HR ledere og bedriftsledere som ønsker å vite mer om hvordan digitalisering i HR kan se ut.

Canon Digital HR bilde

Tid: kl. 08:30
Sted: UBC – Ullevaal Stadion

Key Note Speaker: Helen von Quillfeldt
HR konsept- og forretningsutvikler i Hovedorganisasjonen Virke.

im@canon.no

28. – 29. september 2016 – Teknologidager i Trondheim

Vi introduserer ny teknologisk plattform som første steg mot en digitalisert hverdag med lansering av ny MFP. Canons nye imagerunner Advance C5500-serie i kombinasjon med Canons ECM løsninger gir store muligheter for automatisering. Canon Information Management vil gi deg tips om hvordan man gjennom 3 steg kan gjøre forretningsprosesser heldigitaliserte med full automatisering med blant annet markedets mest fleksible Enterprise Content Management plattform.

Det blir servering av en sprek tapasbuffet hele dagen!

Tid: Vi er klar for å gjøre timeavtale med deg mellom kl 08.00 og 17.00 en av disse dagene.
Sted: Canon Business Center Trondheim, Strindfjordvegen 1, Grilstad Marina

jorgen.olsen@canon.no

Torsdag 31. mars 2016 – Faglig agenda med produktnyheter med fokus på personalarkiv.

Trygghet, rask gjenfinning og tilgjengelighet er stikkordene som definerer Canons personalarkiv løsning.

Frokostseminar event

Finn ut hva vi kan gjøre for å hjelpe deg og din organisasjon.

Tid: kl. 08.30 – 10.30
Sted: Canon Business Center Lysaker, Fornebuveien 9-13 , 1366 Lysaker

im@canon.no

Onsdag 2. mars 2016 – Hvordan jobbe effektivt og samarbeide med informasjon og dokumentasjon gjennom hele prosjektet?

Canon vil dele sitt syn på hvordan man kan øke produktivitet, bli mer mobil og fleksibel, og øke tilgangen på informasjon til de riktige menneskene.

Det vil bli servering av mat og drikke.

Tid: kl. 08.30 – 10.30
Sted: Canon Business Center Romerike, Roseveien 1, 2007 Kjeller

im@canon.no

Tirsdag 26. januar 2016 – Hvordan optimalisere innkjøps- og betalingsprosesser og hente ut gevinstene?

Digitalisering og automatisering av innkjøps- og betalingsprosesser er nøkkelen til effektivisering og kostnadsbesparelser. DIFI ved Jens Aabol presenterer sitt perspektiv på Digitalisering av innkjøpsprosessen og hvilke gevinster man kan trekke ut.

Canon Information Management vil dele vår tilnærming til digitalisering og automatisering av prosessene relatert innkjøp og betaling.

im@canon.no